Prace dyplomowe

Nie tylko opracowywanie własnej prezentacji maturalnej wymaga starannego planowania oraz opracowywania szczegółowej bibliografii. O wiele trudniejszym zadaniem jest pisanie prac dyplomowych, przy których podanie w swoim dziele choćby myśli, bądź tezy innego autora bez podania źródła oznacza plagiat i wiąże się z wysokimi konsekwencjami prawnymi.


Bibliografia powinna zostać umieszczona w tekście po aneksach, z kolei po niej warto umieścić rysunki oraz wykresy ukazujące wyniki przeprowadzonych doświadczeń. Każdy z nich powinien być opatrzony przypisem oznaczającym źródło. Nawet informacje usłyszane z ust wykładowcy na wykładzie powinny zostać oznaczone. Pisanie prac dyplomowych wymaga też umiejętnego sporządzania przypisów, najlepiej w stylu harwardzkim, bądź też polskim. Ich połączenie stanowi z kolei styl oksfordzki.

Firma prywatnypromotor.org przygotowała opracowanie tematu.

28.10.2010. 10:04