Postacie II wojny światowej

Podczas drugiej wojny światowej było bardzo wielu przywódców. W niniejszym tekście zostaną przywołane najważniejsze postacie, które w istotny sposób wpłynęły na wydarzenia podczas owego konfliktu.

Józef Beck to jeden z najlepszych i najwybitniejszych pomocników Józefa Piłsudskiego. Edward Śmigły-Rydz stał się Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych tuż po śmierci Piłsudskiego. Istnieli również przeciwnicy polityki Józefa tacy jak Władysław Sikorski. To on był także współtwórca organizacji mniejszościowych w Galicji. Warto wspomnieć o Władysławie Andersie, który to był dowódcą armii polskiej oraz Korpusu polskiego. Wszystkie te postacie powinny być kojarzone z wojną, przez którą śmierć poniosły setki tysięcy ludzi.

10.10.2012. 10:07

Konsekwencje II Wojny Światowej

Jeden z największych konfliktów zbrojnych mających miejsce na świecie to druga wojna światowa. Skutki tego konfliktu były fatalne.

Bezpośrednią śmierć poniosło około 150 tysięcy ludzi. Dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy zostało poważnie zranionych. Zmieniono także granice państw europejskich, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Polacy odzyskali Pomorze wraz z Gdańskiem, o które tak długo walczono. USA zaczęło kontrolować miasta w strefie brytyjskiej. Przegrane Niemcy oraz Austria zostały podzielone natomiast na cztery strefy okupacyjne. Wszystko to sprawiło, że na świecie zapanował ład, który trwa do dnia dzisiejszego w niezmienionym stanie. Powstały również organizacje międzynarodowe broniące ładu na świecie.

04.10.2012. 13:57

Ciekawostki o II wojnie światowej

II wojna światowa to okres wspominany ze smutkiem i żalem. Warto jednak zastanowić się nad ciekawostkami, które miały miejsce podczas tegoż okresu.

Okazuje się bowiem, że obóz koncentracyjny w Oświęcimiu został zbudowany ćwierć wieku wcześniej niż podają źródła historyczne. Wiadomo także, że Adolf Hitler posiadał setki donosicieli na terenie okupowanej Rzeczypospolitej. W samym Generalnym Gubernatorstwie było ich w okolicach setek. Doskonałym byłoby, aby wiedzieć również, że na terenie USA zginęło sześcioro osób przez podłożenie bomby. Są to jedyne ofiary, które poniosły śmierć na wymienionym terenie. Aby dogłębnie poznać wiedzę z zakresu historii wystarczy doskonale zająć się jej pogłębianiem, a jeszcze nie jedna ciekawostka będzie znana.

26.09.2012. 15:14